Devlet teşvik kredisi nasıl alınır

Devlet teşvik kredisi nasıl alınır
Devlet teşvik kredisi nasıl alınır

Devlet teşvik kredileri almak için hangi kurumlara başvuru yapmak lazım, Yatırım teşvik belgesi hangi illere verilir, Besicilik devlet teşviği almak için ne yapmak lazım ve KOSGEB .

Devlet teşvik kredisi nasıl alınır
Devlet teşvik kredisi nasıl alınır

Devlet yatırım teşvik sisteminde verilen destek unsurları teşvik miktarları
T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Devlet teşvik hibe desteği ve diğer mevzuatlar ile Devlet teşvik yatırım ve işletme kredisi konulu yazımız bu yazıda Kaynak olarak
https://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Hayvancilik-Desteklemeleri/GAP-DAP-KOP-DOKAP-Hibe-Destegi

Devlet teşvik destekleri kaynak bilgilerini paylaştık

Hayvancılık dibe destekleri

T.C.GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Devlet teşvik GAP-DAP-DOKAP hibe deteği

Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (4) GAP,DAP,DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarda, (saf sütçü ırklarda doğum tarihi 1.1.2010 ve sonrası hariç olmak üzere) etçi ve kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları ( dişilere brusellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.
Besilik Materyal Üretim Desteği (baş)
Anaç Sığır birime destek 350TL/baş – Buzağı birime destek 150TL/baş

ÜNEYDOĞU (GAP) VE DOĞU ANADOLU (DAP) PROJELERİ
KAPSAMINDAKİ İLLERDE KURULACAK DAMIZLIK
SIĞIR İŞLETMESİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ
(BAKANLAR KURULU KARAR NO: 2013/4278)
(TEBLİĞ NO: 2013/7)

Proje uygulama süresi 2013-2015 yılları arasında olup, 50-300 baş arasında damızlık sığır işletmelerinin kurulması kapsamında; yeni ahır yapımı, damızlık dişi düve alımı, süt sağım sistemi ve süt soğutma tankı alımı konularında hibe desteği sağlamaktadır.
Damızlık düve ve makine ekipman alımlarında % 40, inşaat için ise % 30 oranında hibe desteği verilmektedir.

Başvurular Nereye Yapılmaktadır:
GAP ve DAP kapsamındaki 25 ilde, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine doğrudan başvurular yapılmaktadır.

Başvurular Nasıl Yapılır:
Hibe programına başvurabilmek için gerçek ve tüzel kişilik olmak gerekmektedir. Bu şartları taşıyan yatırımcılar bağlı bulundukları illerin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine, bir dilekçe ile, Bakanlığımız Çiftçi Kayıt Sistemi veya diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olduklarını belgeleyen belgeler ve sahip oldukları arazi varlıklarını gösterir bilgiler ile ön başvurularını yapabilirler.

Başvurular Ne Zaman Yapılır:
Başvurular her ayın 1-15’i arasında İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapılmaktadır.

DOĞU ANADOLU (DAP), GÜNEYDOĞU ANADOLU (GAP), KONYA OVASI (KOP) VE DOĞU KARADENİZ (DOKAP) PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ
(BAKANLAR KURULU KARAR NO: 2014/6359)
(TEBLİĞ NO:2015/4)

Proje uygulama süresi 2014-2018 yılları arasında olup, 10-49 baş arası kurulu büyükbaş ve 100-200 baş arası kurulu küçükbaş hayvan işletmelerine damızlık erkek materyal (boğa, koç ve teke), yeni ahır/ağıl yapımı ve ahır/ağıl tadilatları konularında hibe desteği sağlamaktadır.
Damızlık erkek materyal alımlarına % 80, inşaat desteği için ise % 50 oranında hibe desteği verilmektedir.

Başvurular Nereye Yapılmaktadır:
GAP, DAP, KOP ve DOKAP kapsamındaki 35 ilde, inşaat yatırımları için doğrudan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine, damızlık erkek materyal alımları için ise İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurular yapılmaktadır.

Başvurular Nasıl Yapılır:
Hibe programına başvurabilmek için gerçek ve tüzel kişilik olmak gerekmektedir. Bu şartları taşıyan yatırımcılar bağlı bulundukları illerin İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine, bir dilekçe ile, Bakanlığımız Türkvet kayıt sistemi ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduklarını belgeleyen belgeler ve sahip oldukları arazi varlıklarını gösterir bilgiler ile ön başvurularını yapabilirler.

Başvurular Ne Zaman Yapılır:
Başvurular, projenin devam ettiği 2014-2018 yıllarında her yıl Ocak, Şubat ve Mart aylarında İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine bir kez yapılmaktadır.

Uygulama ve Ödemeler:
Bakanlıkça onaylanan başvurular, yatırımcıya tebliğ edildikten sonraki 12 aylık sürede tamamlanır. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü uzmanları tarafından yerinde denetim yapılması ardından uygun görülen tamamlanmış yatırımlar için hak ediş cetveli hazırlanıp hibe ödemesinin yapılması için Bakanlığa gönderilir. Bakanlık ise tüm evrak ve işlemlerin tamam olması halinde ödemenin gerçekleşmesi için Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne talimat gönderilir.

Yatırım teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar ve teşvik unsurları nelerdir teşvik belgesi almak için nasıl başvuru yapılır, yatırım teşvik kredisi nereden ve nasıl alınır sorularınıza bu yazımızda bilgi paylaşmak için yazdığımız konuların bilgi kaynağı aşağıda paylaşılmıştır.
Yatırım Teşvik Sistemi 4 alt uygulamadan oluşmaktadır:
Genel Teşvik Sistemi, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli Yatırımlar ve Stratejik Yatırımlar

http://www.ito.org.tr/wps/portal/tesvikler-destekler?initView=true

A. Genel Teşvik Sistemi

Sektörüne bakılmaksızın (teşvik edilmeyecek yatırım konuları hariç olmak üzere);

I. ve II. Bölge’de asgari 1.000.000 TL,

III., IV., V. ve VI. Bölge’de asgari 500.000 TL

tutarında gerçekleştirilecek yatırımlar Genel Teşvik Sistemi’nden yararlanabilmektedir.

Genel Teşvik Sistemi çerçevesinde sağlanan destek unsurları:

Teşvik Belgeli yatırım çerçevesinde, makine-teçhizat alımlarında;

KDV İstisnası

Gümrük Vergisi Muafiyeti (ithal edilmesi durumunda)

B. BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI

Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında,
Her bir ilde teşvik edilecek sektörler ve bu sektörler için asgari yatırım tutarları belirlenmiştir.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları çerçevesinde, bölgelere göre sağlanan destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İstanbul’da Teşvik Edilen Sektörler (Asgari Yatırım Tutarları)

Derinin tabaklanması (Sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar – 1 Milyon TL
İlaç / eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı – 4 Milyon TL
Sınai kalıp – 4 Milyon TL
Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri – 4 Milyon TL
Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı – 4 Milyon TL
Tıbbi, hassas ve optik aletler – 1 Milyon TL
Öğrenci yurtları – 100 öğrenci
Eğitim hizmetleri – 1 Milyon TL
Hastane yatırımı, huzurevi – Hastane 1 Milyon TL; huzurevi 100 kişi
Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri – 1 Milyon TL
Öncelikli Yatırım Konuları

Öncelikli Yatırım Konuları, VI. Bölge’de yapıldığı takdirde o bölgenin; diğer bölgelerin herhangi birisinde yapıldığı takdirde ise V. Bölge’nin desteklerinden yararlandırılmaktadır. Aşağıda Öncelikli Yatırım Konusu olarak belirlenen sektörler belirtilmiştir.
1.Denizyolu ile yük ve / veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar
2.Şehirlerarası yük ve / veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir-içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları
3.Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama tesisleri
4.Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç)
5.Asgari 20 milyon TL tutarındaki biyo-teknoloji, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar
6.Asgari 20 milyon TL tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar
7.Maden istihraç yatırımları ve / veya işleme yatırımları (İstanbul hariç)
8.Kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilk, orta ve lise yatırımları.
9.AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar
10.Yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek birim ürün başına en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar
11.Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğalgaz hariç)
12.Asgari 50 milyon TL tutarındaki LNG yatırımları ve yeraltı doğalgaz depolama yatırımları
13.Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyonTL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları / aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar
14.Maden Kanunu’nun 2. maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları
15.Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar

Öncelikli Yatırım Konularından birinde 1 milyar TL ve üzerinde yatırım yapıldığı takdirde, V. Bölge için geçerli olan yatırıma katkı oranına 10 puan ilave yapılmaktadır.
C. BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
Aşağıda belirtilen sektörlerde ve parantez içinde belirtilen asgari yatırım tutarlarında gerçekleştirilen yatırımlar, Büyük Ölçekli Yatırım olarak tanımlanmıştır. Büyük Ölçekli Yatırımlara sağlanan destek unsurları, bölgelere göre bir sonraki tabloda belirtilmiştir.

Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı (1 Milyar TL)
Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (200 Milyon TL)
Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları (200 Milyon TL)
Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı
Ana Sanayi (200 Milyon TL)
Yan Sanayi (50 Milyon TL)
Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve / veya Vagon İmalatı (50 Milyon TL)
Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri (50 Milyon TL)
Elektronik Sanayi (50 Milyon TL)
Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı (50 Milyon TL)
İlaç Üretimi (50 Milyon TL)
Hava ve Uzay Taşıtları ve Parçaları İmalatı (50 Milyon TL)
Makine / Elektrikli Makine İmalatı (50 Milyon TL)
Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar (50 Milyon TL)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*