Gıda İşletme Kayıt Belgesi

BELEDİYE RUHSATI

Gıda İşletme Kayıt Belgesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı İl Müdürlükleri ve  İlçe Müdürlükleri Mevzuatı

GIDA ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT BELGESİ ALMAK AMACIYLA YAPACAKLARI BAŞVURU İŞLEMLERİ

Kâr amaçlı olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen, gıdaların üretildiği/ işlendiği/ muhafaza edildiği/ depolandığı/ dağıtıldığı/ nakledildiği/ satıldığı/ servis edildiği herhangi bir aşaması ile ilgili herhangi bir faaliyeti yürüten işletmeler “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’te “Gıda İşletmesi” olarak tanımlanmaktadır.

İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlamış kayıt kapsamındaki gıda işletmelerine yetkili merci tarafından verilen belgeye “İşletme Kayıt Belgesi”, bu belge üzerinde yer alan, “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik”in Ek-6’sında belirtilen numara ise “İşletme Kayıt Numarası” olarak tanımlanmaktadır.

  • Kişisel tüketim amacıyla birincil üretim yapılan yerler,
  • Kişisel tüketim amacıyla gıdanın hazırlandığı, işlendiği ve depolandığı yerler,
  • Gıdanın; geçici olarak, zaman zaman ve küçük ölçekte kermes, kültürel etkinlikler gibi bireysel gönüllüler tarafından yardım amaçlı hazırlandığı, depolandığı ve sunulduğu yerler, haricindeki gıda işletmelerinin kayıt belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’te 24.11.2016 tarih ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklik ile Kayıt Kapsamındaki Gıda İşletmelerinin Faaliyet Konuları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

  • Gıda üretimi yapan işletmeler.
  • Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler.
  • Toplu tüketim işletmeleri.
  • Yerel marjinal ve sınırlı faaliyetler kapsamındaki işletmeler.
  • İstisnai hükümlere göre faaliyet gösteren işletmeler.
  • Ekmek, ekmek çeşitleri ve sade pide üreten işletmeler

“Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’te, Yetkili Merci; “Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde Bakanlık İl Müdürlüğünü, İl Müdürlüğünce yetki verilmesi halinde Bakanlık İlçe Müdürlüğünü, bu iş ve işlemlerin tetkik ve denetiminde Bakanlığı,” şeklinde tanımlanmıştır.

Gıda üreten işletmeciler; Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan ve aşağıda örneği bulunan okunaklı olması kaydıyla el ile veya bilgisayarla doldurulmuş işletme kayıt belgesi başvuru ve beyanname ile birlikte İlçe Müdürlüklerimize başvuru yapmak zorundadırlar. İşletme eğer şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet gösterecek ise buna ilaveten Şeker Kurumu’ndan alacağı uygunluk yazısı beyanname ekine konulmalıdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*