Belediye İş Yeri Gece Çalışma İzni

Belediye İşyeri Gece Çalışma İzni

Google’de Belediye işyeri açma ruhsatı arama kelimelerinde ayrıca Gece çalışma ruhsatı ile kelime aranması çok yoğun olduğu için bizlerde merak ettik ve bu mevzuat ile ilgili yönetmelik veya tebliğ arar iken Yakutiye Belediyesinin yukarıdaki web sitesi linkinde ne tür evraklar gerektiği ve başvuruda zlenmesi izahatı bulduk ve siz değerli okurlarımız ile paylaştık Ayrıca Yakutlu Belediyesine teşekkürlerimizi iletiriz çok detaylı ve anlaşılır olarak Belediye Ruhsatı konusunu işlemleri ve gerekli evrakları tüm detayları ile yazdıkları için teşekkür  ederiz sizlerde bu bilgiye ulaşın istedik.

http://www.yakutiye.bel.tr/mudurluk-detay.php?id=35&baslik=ruhsat-ve-denetim-md

GECE RUHSATI VERİLMESİ İŞLEMLERİ

Gece Ruhsatı Alabilecek İşyerleri

İskele, istasyon, hava meydanı, terminal, garaj, benzin istasyonu ve benzeri yerler ile kara, deniz ve hava ulaşım merkezleri ile fuar, panayır, sergi ve pazar kurulması gibi zorunluluk arz eden yer ve zamanlarda, sabahçı kahvesi ve benzeri diğer tesisler.

1- Müracaat dilekçesi
2- Ruhsat fotokopisi

İzlenmesi Gereken Adımlar

1- Yukarıdaki belgelerle birlikte müdürlüğümüze müracaat eden işyerine gece ruhsatı  verilmesinde sakınca olup olmadığı ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğüne görüş sorulur.
2- İlçe Emniyet Müdürlüğünden olumlu rapor geldiğinde harcı alınarak aynı gün ruhsatı verilir.

SIHHİ İŞYERLERİNE RUHSAT VERİLMESİ İŞLEMLERİ

İstenilen Evraklar

1- Tapu fotokopisi
2- Kira sözleşmesi (kiracı ise)
3- Nüfus cüzdanı ve vergi dairesi adı ve numarası
4- Tapudaki vasfı mesken ise kat malikleri oy birliği kararı
5- Oda sicil kaydı
6- Borcu yok yazısı (belediyemiz gelir servisinden alınacak)
7- Yetki Belgesi (şirketler için)
8- Ustalık belgesi (ticaret siciline kayıtlı olanlar hariç)
9- Yapı kullanım izin belgesi (hamam ve sauna için)
10- Engelli giriş çıkış kolaylığı
11- Çalışanların adı soyadı, tc. noları, işe başlama tarihleri ve brüt maaş tutarları
12- İtfaiye raporu veya yangın tüpü faturası
13- Tekel bayilerinin eğitim kurumu ve ibadethanelerden 100 metre uzakta olması

İzlenmesi Gereken Adımlar

1- İşyeri sahibi işyerini 2005/9207 sayılı yönetmeliğe göre düzenleyip, yukarıdaki belgelerle birlikte müdürlüğümüze gelerek ‘Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu’nu’ doldurarak müracaatını yapar.
2- Müracaat sahibine ‘Başvuru ve Beyan Formu Alındı Belgesi’ düzenlenir.
3- Harcı alınarak aynı gün ruhsatı verilir.

GAYRİ SIHHİ İŞYERLERİNE RUHSAT VERİLMESİ İŞLEMLERİ

İstenilen Evraklar

1- Tapu fotokopisi
2- Kira sözleşmesi (kiracı ise)
3- Nüfus cüzdanı ve vergi dairesi adı ve numarası
4- Tapudaki vasfı mesken ise kat malikleri oy birliği kararı
5- Oda sicil kaydı
6- Borcu yok yazısı (belediyemiz gelir servisinden alınacak)
7- Yetki belgesi (şirketler için) ve kapasite raporu
8- Ustalık belgesi (ticaret siciline kayıtlı olanlar hariç)
9- Yapı kullanım izin belgesi (ekmek fırını ve yanıcı maddeler satan yerler için)
10- Engelli giriş çıkış kolaylığı
11- Çalışanların adı soyadı, tc noları, işe başlama tarihleri ve brüt maaş tutarları
12- İtfaiye raporu veya yangın tüpü faturası
13- Çevre kirliliği ile ilgili rapor (Çevre ve şehircilik müdürlüğünden alınacak)
14- İnsan sağlığı ile ilgili rapor (Halk sağlığı müdürlüğünden alınacak)

İzlenmesi Gereken Adımlar

1- İşyeri sahibi işyerini 2005/9207 sayılı yönetmeliğe göre düzenleyip, yukarıdaki belgelerle birlikte müdürlüğümüze gelerek ‘Gayri Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu’nu’ doldurarak müracaatını yapar.
2- Müracaat sahibine ‘Başvuru ve Beyan Formu Alındı Belgesi’ düzenlenir.
3- İşyerine 5 gün içinde kontrole gidilir. İşyeri yönetmeliğe uygun düzenlenmiş ise harcı alınarak aynı gün ruhsatı verilir.

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNE RUHSAT VERİLMESİ İŞLEMLERİ

İstenilen Evraklar

1- Tapu fotokopisi
2- Kira sözleşmesi (kiracı ise)
3- Nüfus cüzdanı ve vergi dairesi adı ve numarası
4- Tapudaki vasfı mesken ise kat malikleri oy birliği kararı, işyeri ise oy çokluğu kararı alınmış olması
5- Oda sicil kaydı
6- Borcu yok yazısı (belediyemiz gelir servisinden alınacak)
7- Yetki belgesi (şirketler için)
8- Ustalık belgesi (ticaret siciline kayıtlı olanlar hariç)
9- Yapı kullanım izin belgesi (otel, sinema, tiyatro ve düğün salonu için)
10- Engelli giriş çıkış kolaylığı
11- Çalışanların adı soyadı, tc noları, işe başlama tarihleri ve brüt maaş tutarları
12- İtfaiye raporu veya yangın tüpü faturası
13- Çalışanların nüfus cüzdan fotokopileri, adli sicil belgeleri ve sağlık raporları
14- Eğitim kurumları ve ibadethanelerden 100 metre uzakta olması (meyhane, kahvehane, kıraathane, bar,  elektronik oyun merkezleri ile açık ve kapalı alkollü içki satılan yerler)
15- Patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli madde satılan yerlerden 50 metre uzakta olması

İzlenmesi Gereken Adımlar

1- İşyeri sahibi işyerini 2005/9207 sayılı yönetmeliğe göre düzenleyip, yukarıdaki belgelerle birlikte müdürlüğümüze gelerek ‘Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu’nu’ doldurarak müracaatını yapar.
2- Müracaat sahibine ‘Başvuru ve Beyan Formu Alındı Belgesi’ düzenlenir.
3- İşyerine kontrole gidilir. İşyeri yönetmeliğe uygun düzenlenmiş ise.
4- İşyeri ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğünden görüş sorulur.
5- İlçe Emniyet Müdürlüğünden olumlu rapor geldiğinde ruhsat harcı alınarak aynı gün ruhsatı verilir.

CANLI MÜZİK İZİN BELGESİ VERİLMESİ İŞLEMLERİ

Canlı Müzik İzin Belgesi Alabilecek İşyerleri

Lokantalar, içkili yerler ve meskûn mahal dışında bulunan çay bahçeleri.

İstenilen Evraklar

1- Müracaat dilekçesi (Müdürlüğümüzde doldurulacaktır.)
2- Ruhsat fotokopisi
3- Ses seviyesi ölçüm raporu

İzlenmesi Gereken Adımlar

Yukarıdaki belgelerle birlikte müdürlüğümüze müracaat eden işyeri sahibine harcı alınarak aynı gün canlı müzik izin belgesi verilir.

GECE RUHSATI VERİLMESİ İŞLEMLERİ

Gece Ruhsatı Alabilecek İşyerleri

İskele, istasyon, hava meydanı, terminal, garaj, benzin istasyonu ve benzeri yerler ile kara, deniz ve hava ulaşım merkezleri ile fuar, panayır, sergi ve pazar kurulması gibi zorunluluk arz eden yer ve zamanlarda, sabahçı kahvesi ve benzeri diğer tesisler.

1- Müracaat dilekçesi
2- Ruhsat fotokopisi

İzlenmesi Gereken Adımlar

1- Yukarıdaki belgelerle birlikte müdürlüğümüze müracaat eden işyerine gece ruhsatı  verilmesinde sakınca olup olmadığı ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğüne görüş sorulur.
2- İlçe Emniyet Müdürlüğünden olumlu rapor geldiğinde harcı alınarak aynı gün ruhsatı verilir.

HAFTA TATİL RUHSATI VERİLMESİ İŞLEMLERİ

Hafta Tatil Ruhsatı Alması Gereken İşyerleri

Hafta sonlarında mutlaka açması gereken gıda maddesi satan ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri dışında kalan işyerlerinin tamamı

İstenilen Evraklar

1-    Nüfus cüzdanı
2-    Ruhsat fotokopisi

İzlenmesi Gereken Adımlar

Yukarıdaki belgelerle birlikte müdürlüğümüze müracaat edildiğinde harcı alınarak aynı gün ruhsatı verilir.

MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ VERİLMESİ İŞLEMLERİ

Mesul Müdürlük Belgesi Alması gereken işyerleri

Tüzel kişiliğe sahip umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile ayrıca diğer işyeri sahipleri de isteğe bağlı olarak işyerlerine mesul müdür tayin edebilirler.

İstenilen Evraklar

1- Ruhsat fotokopisi
2- Nüfus cüzdanları (işyeri sahibi ve mesul müdürün)
2- Mesul müdürlük bildirim formu (Müdürlüğümüzce doldurulacak)
3- Mesul müdürün adli sicil belgesi, sağlık raporu ve fotoğrafı

 Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı
1 Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı
2 Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı
Belediye Ruhsatı
İş Yeri Ruhsatı Almak için Gerekli Evraklar
İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Formu
Belediye Ruhsat Başvurusu için Gerekli Evraklar
Belediye İş Yeri Gece Çalışma İzni
Belediye İş Yeri Açılış Evrakları
Belediye İş Yeri Ruhsatı için Gerekli Evraklar

Yabancıların Çalışma İzni
Yabancılar Oturum İzni
Türk Vatandaşı Olma Şartları
Yabancılara Ehliyet Alım Danışmanlığı
Yabancıların Şirket Kuruluşu
Turizm İşletme Belgesi
Turizm Yatırım Belgesi
Yatırım Teşvik Belgesi
Belediye Ruhsatı
Kapasite Raporu İşlemleri
Sanayi Sicil Belgesi İşlemleri
Tapu Veraset İntikal İşlemleri
Okul Öncesi Kreş ve Yuva İşlemleri
Gıda İşletme Kayıt Belgesi
Yurtdışı Vize İşlemleri
ÇED Gerekli Değildir Belgesi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*