Turizm Yabancı Personel Çalışma İzni

Turizm yabancı personel çalışma izni

Kurumsal Danışmanlık Turizm işletme belgeli tesislerde yabancı personel çalışma izni işlemleri dosya hazırlama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuru ve işlemlerin takibi danışmanlık hizmetlerimiz.

1987 yılından bu güne Turizm Sektörü için Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm yatırım belgesi, Ekonomi Bakanlığı Yatırım teşvik belgesi ve faaliyete geçen tesislere Turizm işletme belgesi alımı yatırımın başlangıçından faaliyete geçiş sürecine kadar tüm süreçteki belgelendirme işlemleri için dosya hazırlama ve işlemlerin takibi danışmanlık hizmeti vermekteyiz

Turizm Sektöründe yabancı personel çalışma izni işlemlerinize dosya hazırlama ve işlemlerin takibi danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Turizm sektörü yabancı personel çalışma izni için gerekli evraklar,

İşveren Firma için gerekli belgeler

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
 • Halen çalışan Türk ve yabancı tüm personel sayısını gösteren son aya ait SGK Sigortalı Hizmet Listesi,
 • Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr / zarar tablosu,
 • Kuruluş yabancı sermayeli ise; kurumun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,
 • Faaliyet belgesi (belgesiz işletmeler için gerekli)
 • Turizm İşletme Belgeli, Turizm Yatırım Belgeli veya Seyahat Acenta Belgeli işletmeler için ilgili belgenin örneği,
 • Tesis Turizm Belgeli değil ise bunu belirtir dilekçe,
 • Belgeli turizm tesisleri için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış Turizm işletme belgesi veya Turizm yatırım belgesinin fotokopisi
 • Yabancı personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi

Yabancı uyruklu personel için gerekli belgeler.

 • Yabancı Personel Başvuru Formu
 • Pasaport resimli sayfa fotokopisi
 • Diploma Türkçe tercümeli ve noter onaylı sureti
 • Yabancının alacağı göreve uygun bonservis (belgeli işletmeler için gerekli)

Çocuk Bakıcısı
Hasta Bakıcısı
Yaşlı Bakıcısı
Yabancı Ev Hizmetlisi Çalışma İzni
Yabancı Bakıcı Çalışma İzni
Turizm Yabancı Personel Çalışma İzni
İhracat Yabancı Personel Çalışma İzni
Sanayi Sektörü Yabancı Personel Çalışma İzni
Yabancı Ortak Çalışma İzni
Turkuaz Kart Başvurusu

Yabancıların Çalışma İzni
Yabancılar Oturum İzni
Türk Vatandaşı Olma Şartları
Yabancılara Ehliyet Alım Danışmanlığı
Yabancıların Şirket Kuruluşu
Turizm İşletme Belgesi
Turizm Yatırım Belgesi
Yatırım Teşvik Belgesi
Belediye Ruhsatı
Kapasite Raporu İşlemleri
Sanayi Sicil Belgesi İşlemleri
Tapu Veraset İntikal İşlemleri
Okul Öncesi Kreş ve Yuva İşlemleri
Gıda İşletme Kayıt Belgesi
Yurtdışı Vize İşlemleri
ÇED Gerekli Değildir Belgesi