Yabancıların Şahıs Şirketi Kurması

Yabancıların şahıs şirketi kurması

Yabancı uruklu gerçek kişi Türkiye de ikamet izni aldıktan sonra faaliyet göstereceği iş dalı ile ilgili kurmayı düşündüğü şahıs firması ilgili ve iş dalı ile ilgili Ticaret odasına kayıt yaptırması gerekir.

Yabancı şahıs firması kurar iken gerekli işlemler aşağıda sıralanmıştır

YABANCI UYRUKLU GERÇEK KİŞİ TACİRİN KAYDINDA İSTENİLEN EVRAK

Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)

Noterden düzenlenen ticari unvan tasdiknamesi (ev adresi, iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, ticari unvanı ve unvan altında tacirin 3 imzasını içerir)

Pasaport sureti (tercüme edilmiş noter onaylı) (2 adet) ve vergi numarası dökümü

Oda kayıt beyannamesi (yetkililer tarafından imzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)

Tacir yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı)

Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.(onaylı)

Yabancıların Şahıs Şirketi Kurması
 Yabancıların Şirket Kurması için Gerekli Evraklar
 Yabancıların Türkiye’de İşyeri Açma Şartları
 Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşu
 Yabancıların Şirket Ortağı Olması
 Yabancıların Şirket Kurması

Yabancıların Çalışma İzni
Yabancılar Oturum İzni
Türk Vatandaşı Olma Şartları
Yabancılara Ehliyet Alım Danışmanlığı
Yabancıların Şirket Kuruluşu
Turizm İşletme Belgesi
Turizm Yatırım Belgesi
Yatırım Teşvik Belgesi
Belediye Ruhsatı
Kapasite Raporu İşlemleri
Sanayi Sicil Belgesi İşlemleri
Tapu Veraset İntikal İşlemleri
Okul Öncesi Kreş ve Yuva İşlemleri
Gıda İşletme Kayıt Belgesi
Yurtdışı Vize İşlemleri
ÇED Gerekli Değildir Belgesi