Yatırım Teşvik Kapatma Dilekçesi

Yatırım teşvik kapatma dilekçesi

Yatırım teşvik belgesi tamamlama sürecinde gerekli olan evraklar ve düzenlenecek olan rapor aşağıda yer almaktadır. Dilekçe ekinde

 1- Yatırımın gerçekleşme değerlerine göre revize edilmiş teşvik belgesi aslı,

2- Döviz ve kredi kullanım belgesi aslı,

3- İthal ve/veya yerli makine ve teçhizat listeleri aslı,

4- Gerçekleşme durumunu gösterir onaylı ithal ve/veya yerli makine ve teçhizat listeleri,

5- Yatırımın gerçekleşme değerlerini içeren yatırım takip formu,

EK-6 YATIRIM TAMAMLAMA EKSPERTİZ RAPORU

YATIRIMCI KURULUŞUN:

Adı/unvanı:

Haberleşme adresi:

Telefon, faks no ve e-posta adresi:

Sermayesi:

Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası:

SGK işyeri sicil numarası :

Yatırım yerinin tam adresi:

Yatırımın cinsi:

Yatırımın konusu:

Tamamlama vizesi müracaat tarihi:

Yatırıma başlama tarihi:

Yatırımın bitiş tarihi:

Öngörülen yatırımla ilave güç (kVA):

Mevcut istihdam (kişi):

(son altı aylık dönem ortalaması-mevsimsel

özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait

mevsimsel ortalama)

Öngörülen istihdam (kişi):

Gerçekleşen istihdam (kişi):

(Son prim ve hizmet belgesinde belirtilen)

Projenin kapasitesi:      

GERÇEKLEŞEN TOPLAM SABİT YATIRIM TABLOSU  ( TL)

 1. ARAZİ-ARSA BEDELİ
 2. BİNA-İNŞAAT GİDERLERİ :
 3. Ana bina ve tesisleri                                           :
 4. Yardımcı işletmeler bina ve tesisleri   :
 5. Ambarlar                                                                           :

ç. İdare binaları                                                      :

 1. Arazi düzenlemesi ve hazırlık yapıları               :
 2. Yeraltı ana galerileri

(yeraltı maden ocakları için)                             :

 1. MAKİNA TEÇHİZAT GİDERLERİ :
 2. İthal                                                                    :
 3. Yerli                                                                  :

4.DİĞER YATIRIM HARCAMALARI   :

a.Yardımcı işletme makina teçhizat giderleri:

 1. Mefruşat giderleri :
 2. İthalat ve gümrükleme giderleri :

ç. Taşıma ve sigorta giderleri

 1. Montaj giderleri :
 2. Genel giderler                                                    :
 3. Etüd ve proje giderleri :
 4. Diğer giderler :

5.TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI (1+2+3+4):

FİNANSMAN KAYNAKLARI

—————————————————————————————————————–

 1. Özkaynaklar                                         :
 2. a) Sermaye artışı :
 3. b) Şirket fonları :
 4. Kredi temini :
 5. a) İç kredi :
 6. b) Döviz kredisi :
 7. c) Dış kredi :

ç) Dövize endeksli kredi         :

TOPLAM FİNANSMAN (TL):

YARARLANILAN DESTEKLER VE MİKTARLARI

Destekler Toplam Kullanım Miktarı (TL)
Gümrük vergisi muafiyeti
KDV istisnası
Vergi indirimi
Sigorta primi işveren hissesi desteği
Faiz desteği
Yatırım yeri tahsisi

 

EKLER:

1- Yatırımın gerçekleşme değerlerine göre revize edilmiş teşvik belgesi aslı,

2- Döviz ve kredi kullanım belgesi aslı,

3- İthal ve/veya yerli makine ve teçhizat listeleri aslı,

4- Gerçekleşme durumunu gösterir onaylı ithal ve/veya yerli makine ve teçhizat listeleri,

5- Yatırımın gerçekleşme değerlerini içeren yatırım takip formu,

1987 yılında kurucu aile büyüklerimizin yanında dosya hazırlama kanun ve mevzuatların irdelenmesi ve sahada ilgili kurumlarda işlemlerin takibi tecrübemiz ile bütünleşen ve ayrıca yüksek eğitim sürecimizin İktisat ve Hukuk içerikli olmasının getirmiş olduğu avantajlar ile bir çok iş dalında mevzuatlara ve kriterlere göre çözüm önerileri sunmaktayız. Bunlardan bazı başlıklarımız Yabancıların Çalışma İzni, Vatandaşlık İşlemleri, Şirket Kuruluş İşlemleri,  Yatırım teşvik belgesi alımı ve yatırım teşvik belgelerinin kapanışı, dosya hazırlama ve işlemlerin takibi, Turizm yatırım belgesi ve işletme belgesi alımı sürecinde dosya hazırlama ve işlemlerin takibi danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bilgilerinize arz ederiz

Saygılarımızla.

Ozan Turan

Yatırım Teşvik Belgesi
 Yatırım Teşvik Mevzuatı
 Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır ?
 Yatırım Teşvik Belgesi için Gerekli Belgeler
 Yatırım Teşvik Kapatma
 Yatırım Teşvik Kredisi
 Yatırım Teşvik Belgesi Kapatma Evrakları
 Yatırım Teşvik Kapatma Dilekçesi
 Yatırım Teşvik Kanunu

Yabancıların Çalışma İzni
Yabancılar Oturum İzni
Türk Vatandaşı Olma Şartları
Yabancılara Ehliyet Alım Danışmanlığı
Yabancıların Şirket Kuruluşu
Turizm İşletme Belgesi
Turizm Yatırım Belgesi
Yatırım Teşvik Belgesi
Belediye Ruhsatı
Kapasite Raporu İşlemleri
Sanayi Sicil Belgesi İşlemleri
Tapu Veraset İntikal İşlemleri
Okul Öncesi Kreş ve Yuva İşlemleri
Gıda İşletme Kayıt Belgesi
Yurtdışı Vize İşlemleri
ÇED Gerekli Değildir Belgesi