Turizm Yatırım Belgesi Alma Şartları

BELEDİYE RUHSATI

Turizm yatırımı belgesi alma şartları

Turizm sektöründe yapılacak olan yatırımların Turizm yatırım belgesine bağlanabilmesi için

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne başvuru yapılarak Turizm yatırım belgesi talep edilir. Başvuru dilekçe ve tesis tanıtım raporu başvuru dosyası ilgili uzmanlar tarafından incelenir ve tesisin niteliğine göre turizm yatırım belgesi düzenlenmesi uygun görülür ise tesisin kapasitesi ve niteliğine göre belirlenen bedel Turizm Bakanlık hesabına yatırılması talep edilir ve daha sonra Bakanlıkça Turizm yatırım belgesine yatırımcı firma ünvanı veya adı soyadı tesis adı, yatırım yeri adresi ve tesisin niteliği, kapasitesi, yatırımın başlangıç ve tamamlama tarihi yazılarak turizm yatırım belgesi düzenlenir.

Turizm yatırımı belgesi taleplerinde gerekli belgeler

a) Talebin tüzel kişilik veya ortaklık adına yapılması hâlinde ticaret sicil numarası ve vergi sicil numarası, gerçek kişi adına yapılması hâlinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yer aldığı başvuru dilekçesi.

  1. b) Yatırımın yeri, tür ve sınıfı, kapasitesi, mülkiyet durumu ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde yer alıp almadığına ilişkin beyanları içeren rapor.
  2. c) İmza sirküleri veya imza beyannamesi.
  3. d) İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge.
  4. e) Tesis tescilli kültür varlığında kurulacaksa buna ilişkin belge.
  5. f) Yatırımın kamu taşınmazı üzerinde yer alması hâlinde ilgili kurumun tür, sınıf ve kapasite konularında uygunluk yazısı.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*