Türk vatandaşlık başvurusu nereye yapılır

Türk vatandaşlık başvurusu
Türk vatandaşı olma şartları, türk vatandaşlığı için gereken şartlar, türk vatandaşlığı başvuru formu, türk vatandaşlığı başvurusu için gerekli belgeler

Türk vatandaşlık başvurusu
Türk vatandaşlık başvurusu

 

Türk vatandaşlığına başvuru yapacak olan yabancı uyruklu kişiler mülkiyet yani 1.000.000 $ gayrimenkul konut daire alırlar ise istisnai olarak Türk vatandaşlık başvurusu için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüklerine başvuru yapabilirler.
Bu süreçte ikamet izin belgesi almaları gerekir ve ayrıca alacakları taşınmaz gayrimenkul bina veya konut için yetkili ekspertiz raporu da gerekmektedir. Diğer istenilen evraklar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü web sitesi yayınlarında mevcuttur.

Vatandaşlık Başvuru Formu (VAT-6),
Yabancının Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
Yabancının Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
Yabancı kişinin Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyorsa en son tarihli ikamet tezkeresi,
Yabancı uyruklu kişinin herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği,
Vatandaşlık başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu durumu ispata yarayacak ülkesi yetkili
makamlarından alınmış ve usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi veya 5490 sayılı
Nüfus Hizmetleri Kanununun 39. maddesi gereğince Temmuz ayının birinci günü olarak tamamlanmasını kabul
ettiğine dair imzalı beyanı.
Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.
2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen
biyometrik fotoğraf,

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz edinimleri için ilgili tapu sicil müdürlüklerine başvurularında:
-Kimlik belgelerini veya pasaportlarını,
-Taşınmaz edinimleri ikamet iznine tabi yabancıların ilgili GÖÇ idaresinden verilen ikamet izin belgesini,
-Yurt dışından verilen vekaletnameler esas alınarak vekaleten işlem yaptırmaları halinde, tercümeleriyle beraber vekaletnamelerin aslını veya onaylanmış bir örneğini beraberlerinde bulundurmaları gerekmektedir.

Ülkemizde taşınmaz edinmek isteyen yabancıların dikkat edeceği diğer hususlar:

– Taşınmaz üzerinde, ipotek, haciz vb. bir kısıtlama bulunup bulunmadığı veya taşınmazın satışına engel herhangi bir durumun bulunup bulunmadığı gibi hususlar ilgili Tapu Müdürlüğünden kontrol edilmelidir.
– Taşınmaz edinme başvurusunun reddi halinde, işlem yapılan Tapu Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü’ne itiraz başvurusu yapılabilir.
– Uzman ve güvenilir olduğu bilinmeyen kişi veya firmalar ile çalışılmaması önerilir.
– Yabancının Türkiye’de taşınmaz edinebilmesi için ikamet izni almış olması şartı aranmamaktadır.
– Taşınmaz edinimine ilişkin taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde, durum adli makamlara intikal ettirilerek Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir.

Başvuru Formu (VAT-4),
Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre
onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.
Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanması istenen çocuk var
ise, yurtiçinde noterde ya da yetkili memur huzurunda, yurtdışında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili
makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge veya usulüne göre onaylanmış Türkçe
tercümesi,
Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi.
Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının
aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili
makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun
39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.
2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen
biyometrik fotoğraf.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Türk vatandaşlık başvurusu
Author Rating
51star1star1star1star1star

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*