Yabancı ortak çalışma izni

Yabancı ortak çalışma izni
Yabancı ortak çalışma izni

 Yabancıların Türkiye de şirket kurmaları veya kurulu olan şirketlere hissedar ortak olamaları süreci ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yabancı ortak olarak çalışma izni başvuru yapmaları ile ilgili dokümanlar gerekli evraklar ve başvuruda dikkat etmeleri gereken hususlar.

Yabancı ortak çalışma izni
Yabancı ortak çalışma izni

 YABANCI ORTAK ÇALIŞMA İZNİ 

Şirket ortağı olarak çalışma izni başvurularında yabancı ortağın hisse oranı en az %20 den aşağı olmamalıdır ve bu oranın karşılığındaki hissenin pay değer karşılığı toplamı 40.000 tl den aşağı olamaz.
Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır.
İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.
Çalışma izni isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.
İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;

yabancı personel çalışma izinlerinde ücretlendirme kriterleri
Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talepli mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,
Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,
Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, müzisyen ve sahne sanatçısı unvanlarında çalışacak yabancılar için asgari ücretin 3 katı,
Yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde ( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler ) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.
Turizm-Animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri ünvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı.
Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.
(Değişik: 20.4.2011/ÇGM-8108) Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.

Çalışma izin başvuruları genel olarak yabancıların ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine çalışma izni ve vizesi başvurusu yapmaları şeklinde başlar. Ancak Türkiye’de bulunan yabancının geçerliliği devam eden en az 6 ay süreli ikamet izni varsa çalışma izin başvurusu yurtiçi başvuru olarak yapılabilir.

Başvurular elektronik ortamda yapılmakta olup, Türkiye’deki işverenin veya yasal temsilcisinin PTT’den e-devlet şifresi alarak başvuruyu tamamlaması ve ardından gerekli form ve belgeleri öngörülen süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına  teslim etmesi gerekmektedir.

ŞİRKET TARAFINDAN HAZIRLANACAK EVRAKLAR

Şirket Kuruluş ve En Son Sermayeyi gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
En son yıl Bilanço ve Gelir Tablosu (Vergi Dairesi veya Yeminli Mali Müşavir Onaylı)
Şirket İmza Sirküsü
En son ay SGK Sigorta Hizmet Dokümanı ve Tahakkuk Fişi

YABANCI UYRUKLU KİŞİNİN EVRAKLARI

Yabancının GÖÇ İdaresinden alınmış ikamet izin belgesi
Yabancının Pasaport Fotokopisi
Yabancının Diploma Türkçe tercümeli ve noter onaylı
Yabancının 4 Adet Biyometrik Fotoğraf

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*