Yabancılar ikamet sağlık sigortası

Yabancılar ikamet sağlık sigortası
Yabancılar ikamet sağlık sigortası

Türkiye de ikamet izni almak isteyen yabancıların GÖÇ idaresinden e-randevu sistemi ile ikamet izni randevusu almaları gerekmektedir. Yabancıların ikamet izni başvurularında özel sağlık sigortası yaptırılarak poliçe numarasının sisteme kayıt edilmesi gerekmektedir.

Yabancılar ikamet sağlık sigortası
Yabancılar ikamet sağlık sigortası

Özel Sağlık Sigortası mevzuatı esasları çerçevesinde özel sağlık sigortası yapar iken doğru bilgilendirme sigorta ile ilgili teklifin detayı, sigorta kapsamının özelliklerine göre sözleşme türleri sigortayı ömür boyu yenileme garantisi, sigortalar arası geçiş işlemleri veya sigorta sözleşmesinin Ayrıca sigorta süresinin sona ermesinden sonra devam edecek olan tedavilerin ne şekilde olacağı tüm bu detaylı bilgiye sahip kadrolarının sigorta firmasında olmasının gerektiği gibi konuyu çok yönlü açabiliriz.

Yabancıların özel sağlık sigortası ile ilgili bilgi.

Sigortalının şirkete sağlık geçmişi bilgilerine erişim yetkisi vermediği durumlarda, sözleşme sigorta ettirenin, sigortalının ve temsilci aracılığıyla sigorta yapılıyorsa temsilcinin beyanı ve varsa şirketin yazılı sorularına verilen cevaplara dayanılarak yapılır. Sigorta ettiren, sigortalı ve varsa temsilci, kendisine sorulan sorulara doğru ve eksiksiz cevap vermek, kendisince bilinen ve şirketin sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek bütün halleri bildirmekle yükümlüdür. Şirket, ihtiyaç görmesi halinde, sigortalının sağlık durumunun tespiti için hekim görüşünün alınmasını isteyebilir. Bahse konu işleme ilişkin masraflar sigorta ettiren ve sigortalı tarafından karşılanır

Özel sağlık sigortası yapan şirketlerin uyması gereken kurallar

Şirket, özel sağlık sigortası isteyenlere sözleşme yapma kararını etkileyebilecek hususlar hakkında bilgi verir; dürüstlük ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde, sözleşmenin müzakeresi ve yapılması sırasında sigorta sisteminin işleyişine ilişkin teknik konularda yardımcı olur, tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin gerekli her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak sağlar, yanıltıcı her türlü hâl ve davranıştan kaçınır

Şirket, sözleşmenin müzakeresi, kurulması ve devamı sırasında bilgilendirmeye ilişkin ilgili mevzuat kapsamında belirlenen kurallara uymak zorundadır.

Özel sağlık sigortası yapan şirketlerin sorumlulukları

Şirket, sigortalının yazılı onayı alınarak, sigortalıyı tedavi eden kişi ve kurumlardan, SBGM’den, SGK’danve Sağlık Bakanlığından ilgili mevzuat çerçevesinde bilgi alma ve belge isteme hakkına sahiptir. Şirket, ihtiyaç görmesi halinde, sigortalının sağlık durumunun tespiti için hekim görüşünün alınmasını isteyebilir. Bahse konu işleme ilişkin masraflar şirket tarafından karşılanır. Şirket, sağlık geçmişi ve bunun dışında kalan konulara ilişkin yazılı sorular sorabilir. Sigorta ettiren, sigortalı ve varsa temsilci, kendisine sorulan sorulara doğru ve eksiksiz cevap vermekle yükümlüdür.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*