Yabancıların Çalışma İzni

Çalışma izni için istenilen belgeler nelerdir ?, çalışma izni başvurusu gerekli belgeler, yabancılara çalışma izni başvurusu için gerekli evraklar, yabancılara çalışma izin başvurusu nasıl yapılır ?, çalışma izin başvuruları, yabancıların çalışma izin başvurusu için istenen evraklar, çalışma izni başvurusu belgeleri vb.. tüm sorularınızın cevabını bu sayfamızda bulabilirsiniz.

Çalışma izin başvuruları genel olarak çalışma izni almak isteyen yabancıların ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine çalışma izni ve vizesi başvurusu yapmaları şeklinde başlar. Ancak Türkiye’de bulunan yabancının geçerliliği devam eden en az 6 ay süreli oturum zini ( ikamet izni ) varsa çalışma izin başvurusu yurt içi başvurusu olarak yapılabilir. Yabancıların çalışma izni başvurusu için İstenilen belgeler e-izin otomasyon sistemi üzerinden on-line olarak gönderilmektedir. Aşağıda gerekli belgelerin açıklaması bulunmaktadır.

  • Pasaport sureti. (Pasaport’un Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenecektir.) (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak dijital ortamda on-line gönderilecektir.) Önemli Not: 6458 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca, Bakanlığımızca talebi uygun bulunan yabancılara verilecek yabancı çalışma izinleri pasaport bitim tarihinden altmış gün önceki tarihi aşmayacak şekilde düzenlenmektedir. Ayrıca çalışma izni başvuru tarihi itibariyle altmış günden az süreli pasaport ve pasaport yerine geçen belgeyle yapılan yabancı çalışma izin başvuruları işleme alınmamaktadır.
  • Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi sureti, bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line olarak gönderilecektir. Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılar ile Bakanlığımızın gerekli gördüğü mesleklerde çalışacak yabancılar için diploma zorunludur. Ev hizmetlerinde diploma ibrazı zorunlu olmayıp, bitirilen en son okula ilişkin beyan yeterlidir.
  • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi .
  • Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu.
Türkiye'de Yabancıların Çalışma İzni Başvuruları, Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır ?
çalışma izni için istenilen belgeler, çalışma izni başvurusu gerekli belgeler, yabancılara çalışma izni başvurusu için gerekli evraklar, yabancılara çalışma izin başvurusu nasıl yapılır, yabancıların çalışma izni başvurusu, çalışma izni başvurusu, yabancı çalışma izinleri

Yabancıların Çalışma İzni E-İmza Başvurusu

Yabancıların Çalışma İzni Başvurusu için Gerekli Belgeler

Çalışma İzin Sürelerinin Uzatılması

Yabancılar Çalışma İzni

Yabancıların Çalışma İzni ve Çalışma İzin Türleri

Yabancıların Çalışma İzni E İmza

Yabancılar Çalışma İzni Başvurularında KEP Adresi Dönemi

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
Yabancıların Çalışma İzni Başvurusu
Author Rating
51star1star1star1star1star

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*