Yabancıların Türk vatandaşlık başvurusu

Yabancıların Türk vatandaşlık başvurusu
Yabancıların Türk vatandaşlık başvurusu

  • Yabancıların vatandaşlık başvurusu 3 şekilde olur.
  • Türkiye de mülk konut daire vb gayrimenkul alarak vatandaşlık başvurusu
  • Türkiye de 5 yıl kesintisiz ikamet izin belgesi ile kalan yabancıların vatandaşlık başvurusu
  • Türk vatandaşı ile evlenen yabancıların 3 yıl ikamet izni ile vatandaşlık başvurusu
  • Yabancıların Türk vatandaşlık başvurusu
   Yabancıların Türk vatandaşlık başvurusu

Türk vatandaşlık Başvuru Formu (VAT-4),
Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre
onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.
1-Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanması istenen çocuk var
ise, yurtiçinde noterde ya da yetkili memur huzurunda, yurtdışında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili
makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren belge veya usulüne göre onaylanmış Türkçe
tercümesi,
2- Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi.
3- Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının
aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
4- Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili
makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun
39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
5- Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.
6- 2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,

Türk vatandaşı ile evlenen yabancıya vatandaşlık

Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır

turk vatandasligi basvuru-sartlari

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*