Yatırım Teşvik Kapatma Dilekçesi

BELEDİYE RUHSATI

dilekçesi

tamamlama sürecinde gerekli olan evraklar ve düzenlenecek olan rapor aşağıda yer almaktadır. Dilekçe ekinde

 1- Yatırımın gerçekleşme değerlerine göre revize edilmiş teşvik belgesi aslı,

2- Döviz ve kredi kullanım belgesi aslı,

3- İthal ve/veya yerli makine ve teçhizat listeleri aslı,

4- Gerçekleşme durumunu gösterir onaylı ithal ve/veya yerli makine ve teçhizat listeleri,

5- Yatırımın gerçekleşme değerlerini içeren yatırım takip formu,

EK-6 YATIRIM TAMAMLAMA EKSPERTİZ RAPORU

YATIRIMCI KURULUŞUN:

Adı/unvanı:

Haberleşme adresi:

Telefon, faks no ve e-posta adresi:

Sermayesi:

Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası:

SGK işyeri sicil numarası :

Yatırım yerinin tam adresi:

Yatırımın cinsi:

Yatırımın konusu:

Tamamlama vizesi müracaat tarihi:

Yatırıma başlama tarihi:

Yatırımın bitiş tarihi:

Öngörülen yatırımla ilave güç (kVA):

Mevcut istihdam (kişi):

(son altı aylık dönem ortalaması-mevsimsel

özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait

mevsimsel ortalama)

Öngörülen istihdam (kişi):

Gerçekleşen istihdam (kişi):

(Son prim ve hizmet belgesinde belirtilen)

Projenin kapasitesi:      

GERÇEKLEŞEN TOPLAM SABİT YATIRIM TABLOSU  ( TL)

 1. ARAZİ-ARSA BEDELİ
 2. BİNA-İNŞAAT GİDERLERİ :
 3. Ana bina ve tesisleri                                           :
 4. Yardımcı işletmeler bina ve tesisleri   :
 5. Ambarlar                                                                           :

ç. İdare binaları                                                      :

 1. Arazi düzenlemesi ve hazırlık yapıları               :
 2. Yeraltı ana galerileri

(yeraltı maden ocakları için)                             :

 1. MAKİNA TEÇHİZAT GİDERLERİ :
 2. İthal                                                                    :
 3. Yerli                                                                  :

4.DİĞER YATIRIM HARCAMALARI   :

a.Yardımcı işletme makina teçhizat giderleri:

 1. Mefruşat giderleri :
 2. İthalat ve gümrükleme giderleri :

ç. Taşıma ve sigorta giderleri

 1. Montaj giderleri :
 2. Genel giderler                                                    :
 3. Etüd ve proje giderleri :
 4. Diğer giderler :

5.TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI (1+2+3+4):

FİNANSMAN KAYNAKLARI

—————————————————————————————————————–

 1. Özkaynaklar                                         :
 2. a) Sermaye artışı :
 3. b) Şirket fonları :
 4. Kredi temini :
 5. a) İç kredi :
 6. b) Döviz kredisi :
 7. c) Dış kredi :

ç) Dövize endeksli kredi         :

TOPLAM FİNANSMAN (TL):

YARARLANILAN DESTEKLER VE MİKTARLARI

Destekler Toplam Kullanım Miktarı (TL)
Gümrük vergisi muafiyeti
KDV istisnası
Vergi indirimi
Sigorta primi işveren hissesi desteği
Faiz desteği
Yatırım yeri tahsisi

 

EKLER:

1- Yatırımın gerçekleşme değerlerine göre revize edilmiş teşvik belgesi aslı,

2- Döviz ve kredi kullanım belgesi aslı,

3- İthal ve/veya yerli makine ve teçhizat listeleri aslı,

4- Gerçekleşme durumunu gösterir onaylı ithal ve/veya yerli makine ve teçhizat listeleri,

5- Yatırımın gerçekleşme değerlerini içeren yatırım takip formu,

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*